METAFİZİK BİOENERJİ UZMANI

Bioenerji Nedir


Bioenerji herkesin içinde bulunduğu halde her insanın kullanamayacağı iyileştirici bir güçtür. Bioenerjinin bitkisel tedaviyle ve psikoterapi ile birlikte kullanıldığı zaman harika sonuçlar veriyor. Tıbbın çözümsüz kaldığı yerde bioenerji devreye girer ve içsel enerji ile hasta kişiye enerji transferi yapılır. Kendisindeki bioenerjiyi keşfedenlerin sayısı hayli azdır, Rusya'da bu enerjiyi keşfedenler, dünya geneline göre bir hayli fazladır.

Ayrıca diğer ülkelere göre Rusya bioenerjiyi bilim olarak da görmüştür ve yetenekli kişileri eğitmek için bilgileri akademik hale getirip yetenekli kişilere daha fazla bilgi aktarımı için akademiler kurulmuştur. Aslında dünyada özellikle uzak doğu ve orta Asya bölgelerinde yüzyıllardan beri biliniyor ve kullanılıyor.İnsanlar, sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamak için bu yöntemlere çokça değer verip bio enerji yöntemlerinden faydalanmaktadırlar. Ancak Çin ve Sovyet cumhuriyetleri syalistleştikten sonra bu geleneksel tedavi yöntemi yasaklandı ve bu yolla tedavi uygulayanlar cezalandırıldı. Yasak çok uzun bir zaman sürdü, Taki gürcü Doktor Berjenevi iyileştirilince yasak kaldırıldı.Geniş çapta kapsamlı, bioenerji iyileştirme merkezleri açıldı. Bu doktorun adı DJUNA Davitaşvili dir. Biyoenerji, içimizdeki gizli bir güçtür ama bu gücü herkes çıkaramaz ve kullanamaz. Biyoenerjinin diğer bir adı da Evrensel enerji- yaşam enerjisi çikiprana kozmik enerji, ama hepside aynı şeyi anlatmaktadır


Vücutta yedi ana enerji merkezi vardır ve her enerji merkezi bir salgı beziyle ilgilidir. Bunlar Kök Enerji Merkezi: Üreme organlarıyla ilgilidir. Bu enerji merkezi belkemiğimizin sonuna bağlı olup, bacaklarımızın arasından yere doğru yönelir. Rengi kırmızıdır. Bağlantılı olduğu element topraktır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Dengeli çalışması, bedensel sağlık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder..2.Enerji Merkezi: Böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Rengi turuncudur. Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu elementsudur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder. Güneş sinir ağı Pankreas bezini yönetir. Rengi sarıdır. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirir. Kişisel güç, irade, özsaygı duygularımız bu enerji merkezi ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element ateştir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.Kalp Enerji Merkezi: Timüs bezi ile ilgilidir. Dokunma duyumuzu kontrol eder. Sevgi ve şefkat duygularımız ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element havadır. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.Gırtlak Enerji Merkezi: Tiroid bezini yönetir. Beşinci enerji merkezi boğazımızdadır. Rengi parlak mavidir. Sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlar. Bu enerji merkezi dünyaya açılan penceredir.Alın Enerji Merkezi(Üçüncü Göz): Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda üçüncü göz enerji merkeziı olarak da bilinen bu enerji merkezi, iki kaşın ortasında yer alır. Sezgilerimiz, duru görü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlar.Tepe Enerji Merkeziı: İpofiz bezi ile alakalıdır. Yedinci enerji merkezimiz başımızın tepesinde tam ortasındadır. Rengi mordur. Taç enerji merkezi olarak da bilinen bu enerji merkezi , saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir. Beş duyunun algılayamadığı, zaman - mekân ötesi birlik âlemiyle bağlantı noktamızdır. Bilgelimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışlılığımızın artması için gereken enerjiyi sağlar.


Gallery

Bio Enerji

Kainatbioenerji.com sitesinde bulunan her türlü içerik ve görsel malzeme yazılı izin olmadan alıntı olduğu belirtilse bile kullanılamaz, yayınlamaz ve başka bir forma sokulamaz. © 2018 Tüm hakları saklıdır.

Bio Enerji , olarak sunduğumuz şifalar ve hizmetler nelerdir? Bioenerji, Ruhsal Danışman, Metafizikçi, Şifacı Cenap Hoca kimdir, neler yapar? Sitemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.