METAFİZİK BİOENERJİ UZMANI

Manyetizma

Manyetizma insanlık tarihinde çok eskilere dayanan bilgi birikimidir.Ezoterik gizeminde hep varlığını çoğunlukla hep en popüler olarak sürdürmüştür.Birçok zaman dilimi içerisinde bilgiler ihmalkârlıkla orijinalliği esasa alınmasa da her zaman gücünü orijinal yasalarına döndüğünde vizyona sunmuştur. Bunun dışında ki bilgileri kendi muazzam yapısıyla bertaraf edip, çok eski çağlardan günümüze unutulmadan çok güçlü bir şekilde gelmiştir. Günümüz parapsikoloji biliminin metafizik uygulamalar sahasına 1950 yıllarından beri bilinmektedir ve bu günümüze kadar geldi ve yerini alarak kullanılmaya devam edilen bir bilgi hazinesi olarak insanlığa hizmetine sunulmaya devam edildi.

Bir zamanlar rahiplerde ki ve yüksek metafizik bilginlerinden bu sırlı ilim bugüne kadar geldi bugün dahi uygulanan biyo enerjinin temeli asırlar önceki bilge kişilerin alın terleri ve çalışmasının bir yansıması bir meyvesidir. Temel bilgiler tahrip olmamasına rağmen çağın ve zamanın değişmesiyle bu gün yerini parapsikoloji alanında, güne ve çağa uygun şekilde uygulanır ve izah edilir halini almıştır.

Manyetizma hakkında birçok kişi çalışmalar yaptıysa da bu çalışmaları geçici heva ve heveslerle yaptıklarından ve konuya tam hâkim olamamalarından dolayı istedikleri sonucu tam manasıyla alamayıp dağılmışlardır. Ama manyetizma alanında yurdumuza Azerbaycan ve eski Sovyetler birliğinden gelen araştırmacılar ve uygulayıcılar bu konuyu çok daha ciddi bilimsel ve geniş açıda inceleyerek manyetizmanın geliştirilmesinde uygulanmasında büyük hizmetler verip büyük çalışmalara ön ayak olmuşlardır. Bunun sonucunda bu alana doğrudan bağlı olan biyoenerji doğrultusunda büyük adımlar atılmıştır.

Orta çağda şeytanla bağlantılandırılan manyetizörlerin bu insanlar büyücüdür içine şeytan girmiştir, yakın öldürün dedikleri niteliklerde ki insanlar bu gün birçok Avrupa ülkesinde ve özellikle, Rusya da parapsikoloji alanında, eğitmen ve profesör konumunda görev yapmaktadırlar.Eski dinlerde dahi birçok dine mensup din adamları, rahipler, azizler, o dönemde dahi manyetizmanın metafiziksel yönüne büyük bir hayranlık duyduklarından muteal kendi inanç sistemlerinde ve törenlerinde dahi bu hayranlıklarını aşikâr bir şekilde belli edip, kendilerinin yollarını takip eden kişilere bu ilmin ihtişamını ve faydasını hep empoze etmeye çalışmışlardır.

Bu yazdıklarıma örnek manyetizmaya hayranlıkları sebebiyle başta Mısır, Hindistan gibi ülkelerde ve toplumlarda bu konuyla ilgili bariz belgeler ve kanıtlar kaynaklar olduğu gibi bu alanda İslam tasavvufun dahi derin bir hayranlık geniş bir arşiv metafiziksel bir eğilim çok miktarda bulunmakta ve görülmektedir.Bugünde manyetizma alanında ehiller çok az sayıda olsa da metafiziksel manyetizmayı kanıtsal olarak gözler önüne sermektedirler.

Gallery

Bio Enerji

Kainatbioenerji.com sitesinde bulunan her türlü içerik ve görsel malzeme yazılı izin olmadan alıntı olduğu belirtilse bile kullanılamaz, yayınlamaz ve başka bir forma sokulamaz. © 2018 Tüm hakları saklıdır.

Bio Enerji , olarak sunduğumuz şifalar ve hizmetler nelerdir? Bioenerji, Ruhsal Danışman, Metafizikçi, Şifacı Cenap Hoca kimdir, neler yapar? Sitemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.