METAFİZİK BİOENERJİ UZMANI

Metafizik

Metafizik, fizik ötesi anlamına gelir. Felsefenin bir dalıdır. Yunanlı filozoflardan Aristo fizikle ilgi bir takım araştırmalar yaparken çalışmalarındaki bazı kitaplarını ayırarak, fizikten hemen sonra anlamında yer vermiştir. Bu araştırmalar felsefi yönden sorgulanması gereken konularla ilgilidir ve o dönemde bunun bir ismide olmadığı için bu şekilde söylemiştir. Bu yüzden ilk aristo uzmanları bu kitaplara "ta meta ta fizika" yani "fizik ile ilgili kitaplardan sonra gelen manasında isim vermişlerdir. Metafizik kelimesinin ilk kaynağı bu şekilde çıkmıştır. Metafizik bu bakımdan Aristonun etimolojik olarak kitaplarının konusu idi.

Aristo kitaplarında Metafiziği üç bölüme ayırmıştı. Bunlar Ontoloji-Teoloji- Evren bilimdir. Metafizik incelemelerinde, varlık alemi, varoluş, evrensel özellikler, uzay gibi daha bir çok kavramlar üzerinde durmaktadır.Metafizik alemi ise, madde ötesi ve fiziki olmayan melekler, cinler gibi alemlere mahsus olan ve duyu organları ile idrak edilmeyen alemdir. Metafizik alemini duyu organlarımız ile idrak etmek zor olduğu için herkesin algılayabilmeside bu bakımdan zor olmaktadır.

Metafizik aleminde bir çok boyut ve boyutlar vardır. Fakat insan oğlu sadece kendi boyutu ölçüsünde kendi boyutunda yaşabilmektedir.Metafizik derin bir uzmanlık isteyen bir alandır. Derin bilgi artı sahada çalışmak gereklidir. Gerçek bir uzman sahada çalışmış ve yüzlerce metafiziksel sıkıntıları çözerek kendini kanıtlamış kişilerdir.

Gallery

Bio Enerji

Kainatbioenerji.com sitesinde bulunan her türlü içerik ve görsel malzeme yazılı izin olmadan alıntı olduğu belirtilse bile kullanılamaz, yayınlamaz ve başka bir forma sokulamaz. © 2018 Tüm hakları saklıdır.

Bio Enerji , olarak sunduğumuz şifalar ve hizmetler nelerdir? Bioenerji, Ruhsal Danışman, Metafizikçi, Şifacı Cenap Hoca kimdir, neler yapar? Sitemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.